Att spara i aktiefonder brukar oftast vara mer lönsamt än att bara spara pengar på ett bankkonto. Dock innebär fondsparande alltid en risk. Teoretiskt sett kan värdet på en fond gå ned till noll, medan ett bankkonto åtminstone ser till att pengarna behåller det värde man satte in (dock inte med hänsyn till eventuell inflation).

Genom att välja olika typer av fonder kan man dock begränsa risken. Högre risk brukar ge högre avkastning och vice versa. Man kan själv välja risknivå efter tidshorisont och ekonomisk situation.

Vad är en aktiefond?images-42

En aktiefond är som en “korg” av ett antal olika aktier. Det finns, för en del fonder, regler för hur aktiefonderna ska vara sammansatta så att risken sprids över ett antal aktier och branscher. I aktiefonden kan alla möjliga aktier finnas, beroende på fondens inriktning. Man kan köpa s.k. indexfonder som exakt följer börsens upp- och nedgångar i procent. Det finns även landsfonder, globala fonder, branschfonder m.m.

När man köper en fondandel blir man indirekt ägare i de aktiebolag som fonden äger. Man får ta del av de underliggande företagens upp- eller nedgångar samt även av vinster/utdelningar som ökar värdet på fondandelarna.

Förvaltningsavgift

Många fonder, men inte alla, tar ut en förvaltningsavgift som går åt till att förvalta och administrera fonden. Fondförvaltaren är en person som ansvarar för att välja aktier till fonden att köpa och sälja och som ska åstadkomma så bra avkastning som möjligt. En hög fondavgift kräver att förvaltaren är duktig och slår de flesta andra. Det kan vara svårt, så generellt bör man som fondköpare välja fonder med låg avgift.

Indexfonder, som bara följer börsens utveckling, är ofta automatiserade och har därför låga eller inga avgifter.

Hur väljer man fonder?

Att välja fonder är lika lätt eller svårt som att välja aktier. Man får bestämma önskad risknivå, kanske välja någon bransch eller något land man tror på. Vill man göra det enkelt, billigt och smart bör man som nybörjare inom fonder oftast välja indexfonder. Då får man låg avgift, bred riskspridning och exponering mot ett helt land eller marknad.