Att spara i aktier kan vara både roligt och lönsamt för den som är insatt. Ett aktiesparande, förutsatt att spararen är klok och påläst, kan ge mycket högre avkastning än vad ett vanligt sparande på bankkonto kan ge.

Vad är en aktie?

En aktie är en andel av ett företag, enkelt uttryckt. Företagets aktiekapital har delats upp i ett antal delar, oftast många om företaget finns på börsen. Som aktieägare, om ändownload-62 bara till en enda aktie, tar man del av företagets vinster och förluster och har även rätt att vara med på den årliga bolagsstämman där beslut om företagets verksamhet, ledning samt vinstutdelning tas.

Vad är utdelning?

Vissa företag, inte alla, väljer att dela ut en andel av företagets vinst till aktieägarna. Utdelningen brukar anges i kronor per aktie och storleken på utdelningen fastslås på bolagsstämman. Ju fler aktier man äger, desto mer utdelning får man.

Direktavkastning

När man talar om utdelningsaktier brukar man även beräkna direktavkastningen. Den anges i procent och beräknas som utdelning dividerat med aktiens pris. Om utdelningen t. ex. är 5 kronor per aktie och dagspriset för aktien är 100 kr så blir direktavkastningen 5/100 = 5 %. Skulle aktiens pris därefter gå upp till 200 kr blir direktavkastningen (utdelningen är fortfarande den som bolagsstämman fastslagit) istället 5 kr/ 200 kr = 2,5 %. Direktavkastningen för en aktie brukar ofta, men inte alltid, vara högre än bankränta för sparande eftersom aktiesparande innebär en högre ekonomisk risk för spararen.

Hur köper man en aktie?

Det går att köpa aktier på de flesta banker. När man köper eller säljer aktier behöver man ha dessa på ett speciellt konto. Man kan ha aktier på en depå, ett s.k. investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring, för att nämna några exempel. Skattemässigt så är ISK eller kapitalförsäkring oftast mest fördelaktigt, om man inte säljer många aktier med förlust. När man köper och säljer aktier betalar man ofta en avgift som kallas courtage. Storleken på denna avgift varierar, så det kan vars lönsamt att höra med olika banker för att hitta det som är billigast för just hur man själv tänkt handla.