Ska man spara pengar på ett tryggt och riskfritt sätt är oftast sparande på ett sparkonto i en bank det enda alternativet. Vanliga sparkonton med fria uttag när som helst ger tyvärr ingen eller mycket låg ränta. Har man pengar stående länge på ett sådant konto innebär det så småningom att man förlorar värde på grund av inflation. Det finns dock sparkonton med högre ränta.

Bankkonton med bundet sparande

Om man är beredd att binda sparpengarna en längre tid, från en månad och uppåt, finns det möjlighet att få en högre ränta. Ju längre man binder pengarna, desto högre rmoney7änta får man.

Har man sparat pengar på riktigt lång sikt bör man dock fundera på andra alternativ än enbart räntesparande eftersom även de bankkonton som har längst löptid inte ger lika bra avkastning som man skulle kunna få genom aktier och fonder.

Bli en egen bank

För den som vill ha högre avkastning och vågar ta lite risk men ändå vill ha formen av ett sorts sparkonto finns det möjligheter att placera pengar i s.k. peer-to-peer-lending. Det innebär att man som privatperson lånar ut pengar till andra privatpersoner och att man som utlånare får högre ränta än vad vanliga sparkonton ger. För privatpersoner som jämför större lån och av olika skäl inte har möjlighet att ta lånet hos en vanlig bank kan det faktiskt också vara lönsamt att låna från andra privatpersoner via en förmedlare. Räntan kan vara lägre än på de kreditinstitut som specialiserar sig på lån till högre risk.

Det är en högre risk att låna ut till privatpersoner, men de låneförmedlare som sysslar med lån mellan privatpersoner ordnar så att privatpersonens utlånade pengar fördelas ut på flera lån. Det gör att om en av låntagarna inte skulle kunna betala lånet i tid kan man ändå tjäna in ränta på resten av lånen som också finns i portföljen. Likaså lånar man inte av bara en enda privatperson utan av korgen/ portföljen av pengar till utlåning.