Att spara pengar är viktigt för alla människor, nästan oavsett livssituation och ålder. Sparpengar innebär trygghet att kunna hantera oförutsedda händelser och frihet att kunna göra vad man vill.

Vilka sparformer finns det?images-43

Det finns ett mycket stort antal olika sparformer att välja på:

  • Sparkonto
  • Aktier
  • Aktiefonder
  • Räntefonder
  • Blandfonder

Vilken sparform man bör välja beror bland annat på vilken tidshorisont man sparar för samt hur stor risk man har möjlighet och vilja att ta.

Sparkonton

Det enklaste sättet att börja spara är genom ett sparkonto. Sparkonton har dock oftast mycket låg ränta/avkastning jämfört med t. ex. aktier. Fördelarna med ett sparkonto är emellertid att den sparade summan förblir densamma, till skillnad från aktier och fonder som kan minska i värde och ge en ekonomisk förlust. Det finns sparkonton med fria uttag där man kan ta ut pengarna när som helst. Dessa ger lägre ränta än om man väljer att binda sparpengarna under någon eller några månader.

Aktier

Aktiesparande innebär att man köper en liten andel av ett företag. Om företaget går med vinst går också aktien med vinst. Man kan tjäna pengar på minst två sätt på aktier. Dels kan aktiernas pris öka så att man kan sälja aktierna för mer än vad man köpte dem för. Dels ger många aktier utdelning i rena pengar i form av en del av vinsten från företaget. Aktier kan också gå ned i pris, vilket innebär större risk att förlora pengar än på ett sparkonto.

Aktiefonder

En aktiefond består av ett flertal aktier, så när man köper andelar i en aktiefond sprider man risken mer än att bara köpa en enda aktie. Prisuppgång samt eventuella utdelningar går in i aktiefonden, vilket gör att de som äger fonder får del av uppgång och vinst. Liksom aktier kan aktiefonder tappa i värde.

Räntefonder

Det finns också fonder som baseras på en blandning av olika räntebärande papper. Räntefonder ger oftast lägre avkastning än aktier men innebär oftast lägre risk.

Blandfonder

Blandfonder består av både aktier och räntebärande papper och passar bra för sparare som vill ta del av börsuppgång men ändå ha lägre risk på sparandet.